Vitajte na stránke: Dŕžava Slovensko

O čom: Táto stránka bude o zjednotenom sne všetkých tých, ktorí chcú žiť ako slobodní a šťastní ľudia a nie ako otroci. Nič na tomto svete sa neudeje bez pričinenia bytostí, ktoré jediné  majú potenciál tvoriť a to sme my ľudia. Tí, ktorí nám „vládnu“ si svoj parazitický sen uskutočňujú len preto, lebo im to my svojou nečinnosťou dovoľujeme. No a my to chceme zmeniť –  také je to jednoduché.

Kto sme: Sme skupina ľudí, ktorí si uvedomujú, že súčasný systém je nastavený proti ľuďom a jedinou zmenou, ktorá nás môže posunúť k lepšiemu životu je vytvoriť systém nový,  ktorý bude rešpektovať výrazy ako svedomie, úcta, láska, mravnosť, poctivosť a pod. v ich pôvodnom hodnotovom ponímaní.

Čo robíme: Jednoducho snívame. Veríme, že všetko okolo nás je vlastne zhmotnená myšlienka. Keďže neveríme, že ktorýkoľvek predstaviteľ terajšej „elity“ urobí čokoľvek v prospech nás  ľudí, rozhodli sme sa, že jediní, ktorí tento stav môžu zmeniť sme my sami. A teda – Kto, ak nie my a Kedy, ak nie teraz!

 

VÝZVA

Nemali ste niekedy pri sledovaní všetkého, čo sa okolo nás deje chuť vykríknuť: „A dosť! Dosť bolo tohto živorenia a robenia na zopár parazitov, ktorí nám neustále sľubujú lepší život, len aby sme ich zvolili a potom sa už budeme mať dobre! Pritom jediné, čo sa im do dnešných dní skutočne dobre darí je zabezpečiť dobrý život sebe a svojim blízkym na úkor nás všetkých. Pre svoje blaho a blaho ich pánov, ničia naše zdravie, pustošia Matku Zem, rozbíjajú naše rodiny, zatvrdzujú naše srdcia a zotročujú naše duše.

Vezmime posledné zvyšky rozumu, citu a slobodného myslenia a vystúpme s rovnakou silou. Určime si hodnoty a veďme k nim naše deti, našu novú generáciu! Poďme spolu žiť a tvoriť vedome!

 

  • v krajine, kde v potokoch, riekach a jazerách je krištáľovo čistá voda plná života.
  • v krajine, kde si hlboko vážime čistý svieži vzduch a preto si chránime a staráme sa o naše krásne lesy.
  • v krajine, ktorá je domovom stoviek druhov vzácnych zvierat a liečivých bylín.
  • v krajine, kde pohľad na modrú oblohu nám je prednejší ako priemyselná výroba ničiaca túto nebeskú nádheru.
  • v krajine, kde pôda patrí všetkým a Matka Zem nás obdarúva zdravými plodinami, za odmenu, že na nej hospodárime šetrne a bez chémie, aby sme uživili svoju i okolité krajiny.
  • v krajine, kde rodina je základnou jednotkou spoločnosti, kde sa podporujú mladé rodiny, aby sa rodičia a starí rodičia mohli naplno venovať výchove a vzdelávaniu svojich detí. Aby ich naučili úcte k Prírode, k Vlasti, k našim predkom, úcte a rozvoju našich tradícií a kultúry a tak im zabezpečili plnohodnotný život v prítomnosti i v budúcnosti.
  • v krajine, kde deti chodia do škôl preto, lebo, tam chodiť chcú, lebo vedia, že je to miesto, kde sa cítia dobre, kde sa môžu naplno rozvíjať a to ako po vedomostnej, duchovnej, tak aj fyzickej stránke. Lebo je to miesto, kde nachádzajú plnú podporu rozvoja svojich schopností a záujmov.
  • v krajine, kde si mladí ľudia uvedomujú zodpovednosť za obranu Vlasti a preto rozvíjajú svoje fyzické i duševné sily, aby zvýšili obranyschopnosť svojho organizmu i svojho národa.
  • v krajine, ktorú spravujú nami vybraní svedomití a čestní otcovia a matky rodín, ktorí po jednomyseľnom hlasovaní príjmu také rozhodnutia, aby nám zabezpečili podmienky pre šťastný a spokojný život.
  • v krajine, ktorá udržuje priateľské vzťahy so všetkými svojimi susedmi, ako aj s ostatnými krajinami vo svete.

Vráťme si vedomie spolupatričnosti a zodpovednosti ku všetkému, čo nás obklopuje, vedomie toho, že každý z nás je súčasťou tvoriaceho tímu planéty. 

 

Keď mávnutie motýlích krídel má moc vyvolať tornádo na druhej strane zemegule, aj náš sen môže vyvolať zmenu tam, kde nasmerujeme naše úsilie.

 

Čo sa aktuálne deje :

Príprava relácie Ako ďalej? Pokračujúce témou Výchova a vzdelanie

Každý týždeň sa jeden večer stretávame na konferenčnom hovore a snažíme sa budovať spoločný sen, diskutujeme o možnostiach uskutočnenie našich vízií v dnešnej spoločnosti.

 

Naše predchádzajúce relácie nájdete na podstránke Naše relácie