Dŕžava Slovensko

Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude. (Sokrates)

Kde se vzalo a co vlastně je „Kopné právo“

Úvod

Před několika lety jsem se začal více zajímat o nás Slovany a jejich způsob života. A také o jiný systém společnosti celkově, neboť stávající materialistický až parazitický způsob života mi připadal dále neudržitelný a velmi škodlivý. Přemýšlel jsem například o spravedlivém systému voleb do komunálních orgánů. A díky tomu všemu, jsem stále častěji začal slýchat o jakémsi Slovanském Kopném právu. Nejvíce informací jsem získal od  M. Mišuna a Petra Václava Synka, později pak z různých Slovanských webů. Začal jsem spolupracovat na českém překladu vznikající tzv. Slovanské sociální síti Kopnik.org, která měla být založena právě na systému Kopného práva (elektronické kopné právo a žel je již nefunkční pro nedostupnost vhodného serveru). 

VOĽBY 2023

Milí Slováci, prosíme vás, venujte nasledujúcemu článku a iniciatíve Národného obrodenia patričnú pozornosť!

Kandidátov si vyberieme tentokrát už len na základe osobných referencií !

Vízia Spravodlivej Spoločnosti

Program Obrodnej Spoločnosti pre nasledujúce generácie

Cesta k vedomému vstúpeniu do najvyššieho bytia

Motto:

Kto chce spasiť svet,

Musí sa najskôr spasiť sám.

To znamená poznať sám Seba.

Dokonalú cestu k tomuto podáva autor,

Ktorý touto cestou sám prešiel.

Cesta_vedom_ vstúp_do_najv_bytia

Redakčne spracoval Pavel Holík

Výber zástupcov

P R E V O L A N I E

Motto:

Miláčikovia,  moji  milení!

Poctivo a čestne, pred tvárou svätej a vševedúcej prítomnosti hovorené:

  • Poznám cestu vybudovania akejkoľvek hmotnosti prostého tela – somatu duchovného
  • Poznám cestu, ktorá vedie z tohto sveta polooživeného, polovedomého : relatívneho, z tohto sveta tieňov a zmätkov a neporozumení a preto večných bôľov a utrpení …do sveta čisto duchovného, plne oživeného, prejasneného …

A poznám proces, ktorým môže byť duchovné telo … vybudované!!

  • Tvrdím ďalej na základe svojich vlastných poznatkov a skúseností, že žitie v onom skutočnom svete duchovnom, po vybudovaní tela, je nevysloviteľného a nepopísateľného blaha plné … …
  • … tvrdím ďalej … že ako podmienky k vybudovaniu tela duchovného, tak aj podmienky prechodu do sveta spirituálneho sú nesmierne ťažké.

Pravda, že chtiac Vás poučiť, osvietiť a vyslobodiť, musel som zostúpiť a musel som sa podmienkam Vášho života prispôsobiť…

JEDINÉ PRAVÉ NAJVYŠŠIE NÁBOŽENSTVO

Poznanie najvyššej pravdy

Majster Ján Maliarik svojim životným dielom napĺňal obsah konceptuálne najvyššej, prvej priority riadenia zložitých sociálny super-systémov v zmysle Koncepcie všeobecnej (spoločnej) bezpečnosti. Opísal ako usporiadať pomery vo Svete aby ľudstvo žilo spokojným a šťastným životom. V tu uvedenej prednáške sa zaoberá tým najdôležitejším, ako bežných ľudí priviesť na cestou k duchovne vysokým úrovniam, ako z bežných ľudí vychovať bytosti s Ľudským typom psychiky.

KSB – Koncepcia všeobecnej bezpečnosti

KSB – Koncepcia všeobecnej bezpečnosti ako prostriedok na ceste k ideálnej Slovienskej Spoločnosti

(ak pred 100 rokmi bolo pre každého nevyhnutné sa naučiť čítať, písať a počítať, dnes je potrebné sa naučiť, ako funguje systém, a KSB je jeho matematika)

Hlasujem za nový sloviensky svet. A vy?

Starý systém končí. O novom rozhodnuté nie je. Prebieha konkurenčný boj o to, ako budeme ďalej žiť.

Alternatívy nového systému žitia:

  1. Neokonzervatívny = vládnu starí vládcovia („bankári“ = majitelia súčasného finančného a ekonomického systému)
  2. Neoliberálny = vládnu noví vládcovia („It-čkári“, majitelia technologického sektora)
  3. Neosloviensky = žiadny vládcovia, ale správcovia, zástupcovia

Prvý a druhý sú systémy otvorene fašistické a otrokárske. Jeden vládnuci cez finančné otroctvo a druhý  v zmysle elektronického koncentráku.

Trojmoří nebo Velká Morava?

Hej Slováci, ste ovce. A fašizmus si zaslúžite.

Čo je to fašizmus. Fašizmus je taký stav v spoločnosti, keď veľká časť obyvateľstva schvaľuje či toleruje zneužívanie moci elitou. A čo iné sa deje dnes?

Čo je to Slovák. Slovák to je tvor, ktorý potrebuje len žrať, spať, sexovať a hlavne, spotrebovávať. Slovák to je ovca, dobytok, ktorý si nič iné ako fašizmus ani nezaslúži.

Návrh na Generálnu meditáciu.

Vážení človekovia. Áno človekovia, nie občania, ľudia,… Človekovia v každom z nás. Navrhujem zahájiť Generálnu meditáciu v čase od 2. a 3. septembra 2021.

Čo je to generálna? Predstavme si, že veľká a významná časť z vás príde ráno 2. septembra do práce, a na vrátnici od vás budú niečo chcieť. Niečo navyše, niečo, čo nemáte ako povinnosť v pracovnej zmluve. A vy vo svojej podstatnej časti odmietnete. Nemáte takú povinnosť. Aj keby mala byť v zákone, ba priam v ústave. Nemáte takú povinnosť. A zamestnávateľ nemá právo od vás vyžadovať čokoľvek nad rámec vašej účasti na pracovisku a práce, na ktorú ste sa dobrovoľne zaviazali v pracovnej zmluve. Ak vás zamestnáveteľ nepustí, zdokumentujte túto udalosť. A na druhý deň to zopakujte.

Video: Mám se nechat očkovat proti Covid-19? 

Video s českými titulkami nemeckého Dr. med. Ruediger Dahlke

Dr. med Ruediger Dahlke

zastupuje integrativní přístup ke zdraví, takže prakticky aplikuje nejen práci na psychické úrovni v podobě výkladu a integrace symboliky nemocí, ale také poukazuje na to, jak je důležité se starat dobře i o své tělo, aby se v něm duši dobře dařilo. V tomto ohledu je jeho dlouholetou specializací vědomý půst a meditace. V podobě svých bestsellerů z posledních let dělá osvětu na poli tzv. “Stravy pro klid v duši” dle stejnojmenné knihy, kde vyzdvihuje celostně zdravotní výhody plnohodnotně rostlinné, veganské stravy, či odhaluje tajemství životní energie, jež obsahuje například živá strava.

Voda čo ma drží…

Nepatrí sa nosiť drevo do hory/lesa. Výrok múdri hovorí ku hlupákom.

Toto príslovie napasované na vodu hovorí k betonárskym hlupákom (ale i ku nám všetkým) a mohlo by znieť asi takto: Nepatrí sa vylievať vodu do kanalizácie/potoka.

Prečo? Zbavovať sa vody ako záťaže, púšťať ju z diaľnic, ciest, betónových parkovísk, striech budov, striech našich domov do kanalizácie, potoka, rieky, mora bez úžitku je absurdné. Sedliacky rozum to neberie. A k tomu tento poklad z nebies hanlivo nazvať “Odpadová voda”. Fuj!

Vlhkou vlahou má dýchať i letná krajina zohriata cez 30°C, vlahou majú dýchať polia, lesy, mestské parky, sídliská… Vysušené rúbaniská si iba máličko zrána poplačú rosou, no na poriadny potok sĺz nemajú. Iba niekedy prívalový búrkový dáždisko vybehne z hory, teda vlastne z toho rúbaniska, do dediny a vyruší zaslúžilých drevorúbačov pri pive a nezmyselných bláboloch telky. Ale oni za nič nemôžu! Vytopený súterén má na zodpovednosti „Globálne otepľovanie.“ Oni nie, my nie, kdeže, sme takí maličký!“ hlúpučký, to tí tam hore!

Zastaneme pred hypermarketom, nakúpime somarín až koše praskajú a opustíme betónové parkovisko. Tak ako tá voda čo ho opustí priamo do mora, tak ako ten smrádok z auta nášho výfuku. A nič sa nedeje. Záujem o hypermarkety je veľký, postavíme ďalší, najlepšie na zelenej lúke, úrodnom poli a opäť s obrovským betónovým parkoviskom. Polí máme dosť a žrádla tiež! Džgáme sa pred telkou otravinami z druhej strany Zemegule, nadávame že je hic a nezaprší a nezaprší. Ani v päte nás neškrabne, že k tomu prispievame i my, napr. obronákupmi v hypermarketoch. Peniazmi, ktoré niekomu dáme za tovar, službu vyjadrujeme úctu k jeho umu, šikovnosti. Naši poľnohospodári sú horší ako tie nadnárodné korporácie, produkujú snáď zlé potraviny? Veď ich oni i ich deti jedia! Nadnárodné korporácie v Južnej Amerike, Ázii, po celom svete ničia životné prostredie, miestnych ľudí zotročujú za smiešnych pár dolárov a nám servírujú na stoly mnohokrát geneticky modifikované svinstvo, akože potraviny. Aha, zlá úvaha. Oni nám to neservírujú na stôl. To my sami! Oni sú hlúpy? Nie. Z tejto úvahy o hlúposti vychádzame ako hlupáci my.

Späť k vode. Voda nemá z oblakov cez betón a kanalizáciu odtiecť bez úžitku do mora. Má sa vypariť v krajine zo zavlažovaných polí, stebiel trávy, obilia, listov zeleniny a stromov. A potom, cestou nebeskou ako oblak sa má presunúť k susedom a napršať im. Tí majú povinnosť použiť ju podobne a poslať ju ďalej, aby ovlažili našich ďalších susedov. Také jednoduché. Na prvý pohľad. Lenže prekonať sám seba, svoju pohodlnosť, lenivosť je zložité na prvý i ďalší pohľad.

Úžasný slovenský básnik Milan Rúfus o vode napísal:

Tvoja slza - Milan Rúfus Keď je voda sama, je to kvapka rosy. Aby mohla odísť o slniečko prosí. Keď je voda doma, spolu je to more. Nechce sa jej nikam, dolu ani hore. Keď je kvapka v mori dážď sa zhora skĺza. Keď je more v kvapke to je tvoja slza. Jano Svetlan Majerčík ju zhudobnil takto pekne: https://www.youtube.com/watch?v=dv5N9s2NXj8

« Staršie články

© 2024 Dŕžava Slovensko — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenHore ↑