Dŕžava Slovensko

Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude. (Sokrates)

KSB – Koncepcia všeobecnej bezpečnosti

KSB – Koncepcia všeobecnej bezpečnosti ako prostriedok na ceste k ideálnej Slovienskej Spoločnosti

(ak pred 100 rokmi bolo pre každého nevyhnutné sa naučiť čítať, písať a počítať, dnes je potrebné sa naučiť, ako funguje systém, a KSB je jeho matematika)

Hlasujem za nový sloviensky svet. A vy?

Starý systém končí. O novom rozhodnuté nie je. Prebieha konkurenčný boj o to, ako budeme ďalej žiť.

Alternatívy nového systému žitia:

 1. Neokonzervatívny = vládnu starí vládcovia („bankári“ = majitelia súčasného finančného a ekonomického systému)
 2. Neoliberálny = vládnu noví vládcovia („It-čkári“, majitelia technologického sektora)
 3. Neosloviensky = žiadny vládcovia, ale správcovia, zástupcovia

Prvý a druhý sú systémy otvorene fašistické a otrokárske. Jeden vládnuci cez finančné otroctvo a druhý  v zmysle elektronického koncentráku.

Trojmoří nebo Velká Morava?

Hej Slováci, ste ovce. A fašizmus si zaslúžite.

Čo je to fašizmus. Fašizmus je taký stav v spoločnosti, keď veľká časť obyvateľstva schvaľuje či toleruje zneužívanie moci elitou. A čo iné sa deje dnes?

Čo je to Slovák. Slovák to je tvor, ktorý potrebuje len žrať, spať, sexovať a hlavne, spotrebovávať. Slovák to je ovca, dobytok, ktorý si nič iné ako fašizmus ani nezaslúži.

Návrh na Generálnu meditáciu.

Vážení človekovia. Áno človekovia, nie občania, ľudia,… Človekovia v každom z nás. Navrhujem zahájiť Generálnu meditáciu v čase od 2. a 3. septembra 2021.

Čo je to generálna? Predstavme si, že veľká a významná časť z vás príde ráno 2. septembra do práce, a na vrátnici od vás budú niečo chcieť. Niečo navyše, niečo, čo nemáte ako povinnosť v pracovnej zmluve. A vy vo svojej podstatnej časti odmietnete. Nemáte takú povinnosť. Aj keby mala byť v zákone, ba priam v ústave. Nemáte takú povinnosť. A zamestnávateľ nemá právo od vás vyžadovať čokoľvek nad rámec vašej účasti na pracovisku a práce, na ktorú ste sa dobrovoľne zaviazali v pracovnej zmluve. Ak vás zamestnáveteľ nepustí, zdokumentujte túto udalosť. A na druhý deň to zopakujte.

Video: Mám se nechat očkovat proti Covid-19? 

Video s českými titulkami nemeckého Dr. med. Ruediger Dahlke

Dr. med Ruediger Dahlke

zastupuje integrativní přístup ke zdraví, takže prakticky aplikuje nejen práci na psychické úrovni v podobě výkladu a integrace symboliky nemocí, ale také poukazuje na to, jak je důležité se starat dobře i o své tělo, aby se v něm duši dobře dařilo. V tomto ohledu je jeho dlouholetou specializací vědomý půst a meditace. V podobě svých bestsellerů z posledních let dělá osvětu na poli tzv. “Stravy pro klid v duši” dle stejnojmenné knihy, kde vyzdvihuje celostně zdravotní výhody plnohodnotně rostlinné, veganské stravy, či odhaluje tajemství životní energie, jež obsahuje například živá strava.

Voda čo ma drží…

Nepatrí sa nosiť drevo do hory/lesa. Výrok múdri hovorí ku hlupákom.

Toto príslovie napasované na vodu hovorí k betonárskym hlupákom (ale i ku nám všetkým) a mohlo by znieť asi takto: Nepatrí sa vylievať vodu do kanalizácie/potoka.

Prečo? Zbavovať sa vody ako záťaže, púšťať ju z diaľnic, ciest, betónových parkovísk, striech budov, striech našich domov do kanalizácie, potoka, rieky, mora bez úžitku je absurdné. Sedliacky rozum to neberie. A k tomu tento poklad z nebies hanlivo nazvať “Odpadová voda”. Fuj!

Vlhkou vlahou má dýchať i letná krajina zohriata cez 30°C, vlahou majú dýchať polia, lesy, mestské parky, sídliská… Vysušené rúbaniská si iba máličko zrána poplačú rosou, no na poriadny potok sĺz nemajú. Iba niekedy prívalový búrkový dáždisko vybehne z hory, teda vlastne z toho rúbaniska, do dediny a vyruší zaslúžilých drevorúbačov pri pive a nezmyselných bláboloch telky. Ale oni za nič nemôžu! Vytopený súterén má na zodpovednosti „Globálne otepľovanie.“ Oni nie, my nie, kdeže, sme takí maličký!“ hlúpučký, to tí tam hore!

Zastaneme pred hypermarketom, nakúpime somarín až koše praskajú a opustíme betónové parkovisko. Tak ako tá voda čo ho opustí priamo do mora, tak ako ten smrádok z auta nášho výfuku. A nič sa nedeje. Záujem o hypermarkety je veľký, postavíme ďalší, najlepšie na zelenej lúke, úrodnom poli a opäť s obrovským betónovým parkoviskom. Polí máme dosť a žrádla tiež! Džgáme sa pred telkou otravinami z druhej strany Zemegule, nadávame že je hic a nezaprší a nezaprší. Ani v päte nás neškrabne, že k tomu prispievame i my, napr. obronákupmi v hypermarketoch. Peniazmi, ktoré niekomu dáme za tovar, službu vyjadrujeme úctu k jeho umu, šikovnosti. Naši poľnohospodári sú horší ako tie nadnárodné korporácie, produkujú snáď zlé potraviny? Veď ich oni i ich deti jedia! Nadnárodné korporácie v Južnej Amerike, Ázii, po celom svete ničia životné prostredie, miestnych ľudí zotročujú za smiešnych pár dolárov a nám servírujú na stoly mnohokrát geneticky modifikované svinstvo, akože potraviny. Aha, zlá úvaha. Oni nám to neservírujú na stôl. To my sami! Oni sú hlúpy? Nie. Z tejto úvahy o hlúposti vychádzame ako hlupáci my.

Späť k vode. Voda nemá z oblakov cez betón a kanalizáciu odtiecť bez úžitku do mora. Má sa vypariť v krajine zo zavlažovaných polí, stebiel trávy, obilia, listov zeleniny a stromov. A potom, cestou nebeskou ako oblak sa má presunúť k susedom a napršať im. Tí majú povinnosť použiť ju podobne a poslať ju ďalej, aby ovlažili našich ďalších susedov. Také jednoduché. Na prvý pohľad. Lenže prekonať sám seba, svoju pohodlnosť, lenivosť je zložité na prvý i ďalší pohľad.

Úžasný slovenský básnik Milan Rúfus o vode napísal:

Tvoja slza - Milan Rúfus Keď je voda sama, je to kvapka rosy. Aby mohla odísť o slniečko prosí. Keď je voda doma, spolu je to more. Nechce sa jej nikam, dolu ani hore. Keď je kvapka v mori dážď sa zhora skĺza. Keď je more v kvapke to je tvoja slza. Jano Svetlan Majerčík ju zhudobnil takto pekne: https://www.youtube.com/watch?v=dv5N9s2NXj8

Náš YouTube kanál

Občiansky reset, tézy zmeny

Krátkodobá úroveň programu

Občiansky reset, tézy zmeny

Veľa problémov, zla sa nahromadilo v spoločnosti. Ich riešením revolúciou, zmenou vlády, poslancov za iných, odstránením starých, zlých, náhradou za staronových, nových, doteraz neskorumpovaných bez zmeny podmienok nie je skutočná zmena. Je to iba cyklické opakovanie chýb.

Majster Ján Maliarik – konceptuál

Majster Ján Maliarik v knihe „Tristo hriechov ľudských“ v r. 1935 (!) na str. 125 napísal:

„Dnešný Boľševizmus Znamená na Tú Dobu a pre Vnútorné Prebudovanie Národa Ruského Neoceniteľné Dobrodenie !!  … Národ Ruský Musel Byť až do základu otrasený, mnohé prvky v jeho inak Krásnej Duši a Charakteru Museli Byť rozborené, sluhovská závislosť na falošnej autorite odstránená, sebavedomím nahradená atď. Jednou z Najvýznamnejších Predpomienok Vnútornej, inak Veľmi Potrebnej Prevýstavby Národa Ruského Je  P-o-ž-e-h-n-a-n-ý  Zásah Boľševizmu !! … Fakt Tento Poznáte a aj Vďačne Uznáte, až sa vlnobitie utíši a až sa po istom potrebnom časovom odstupe bude možno na Výsledky Kľudne Podívať !! …

Skvelá správa: Slovenská vláda objavila liek na Covid-19

Už vyše roka sa svet zmieta v ošiali pandémie. Striedame núdzové stavy, lockdowny, nosíme rúška, dezinfikujeme si ruky, dodržiavame odstup, nenavštevujeme sa, žiaci nenavštevujú školy, firmy kolabujú – slovom, život, ako keby zastal. Aj keď sme zodpovedne dodržiavali všetky vyššie uvedené opatrenia stále narastal počet nakazených a tých, ktorí podľahli zákernej chorobe Covid-19.

VEGETARIÁNSTVO – prebraté z knihy Tristo hriechov ľudských

„Požívať mäso – je veľmi veľký hriech – je mnohonásobne ťažké previnenie!! – – Požívať mäso:

a/ je hriech proti Súcitnej Láske, ktorá nikdy žiadnej živúcej – cítiacej bytosti bolesť nespôsobí: BOH Láska Jest!! … Svätý František drahým zimným plášťom Vykúpil Ovečku Sestričku (je to jeho Vlastný Výraz!!) smýkanú na smrť a preto žalostne nariekajúcu.!! …

Stupne hodnôt obrodnej spoločnosti

 1. Hodnotový stupeň – Hmota, hmotný základ všetkých ďalších, vyšších hodnotových stupňov. Najmenej oživené prejavené hmotno, Zem ako matéria a ekvivalenty hmoty a energie.
 1. Hodnotový stupeň Rastlinná forma života, rastlinnou vegetáciou oživená hmota.
 1. Hodnotový stupeň Živočíšna ríša, životom oživená hmota, zvieracia ríša od nižších foriem života k vyšším až po oživené ľudské telo.
 1. Hodnotový stupeň Človek zvierací, sebapresadzovanie pre vlastný osobný prospech, úžitok, hodnota egoizmu.
 1. Hodnotový stupeň Vzdelávanie a vzdelanie – umelecké, vedecké, filozofické, objavovanie a do života zavádzanie zákona kauzality.
 1. Hodnotový stupeň Obetavosť, princíp osobnej angažovanosti a vkladu, obetavosti a práce jednotlivca na prospech celku, národa (kolektívu). Objavovanie súnáležitosti, jednoty celku, vzájomnej závislosti.
 1. Hodnotový stupeň Láska k Slovanstvu, odovzdávanie osobných schopností na prospech, zjednotenie a povznesenie Slovanstva (inde zjednotenia a povznesenia iných národných skupín).

————————————————————————————-

Stupne hodnôt obrodnej spoločnosti Dŕžava Slovensko

 1. Hodnotový stupeň – Hmota, hmotný základ všetkých ďalších, vyšších hodnotových stupňov. Najmenej oživené prejavené hmotno, Zem ako matéria a ekvivalenty hmoty a energie.
 1. Hodnotový stupeň Rastlinná forma života, rastlinnou vegetáciou oživená hmota.
 1. Hodnotový stupeň Živočíšna ríša, životom oživená hmota, zvieracia ríša od nižších foriem života k vyšším až po oživené ľudské telo.
 1. Hodnotový stupeň Človek zvierací, sebapresadzovanie pre vlastný osobný prospech, úžitok, hodnota egoizmu.
 1. Hodnotový stupeň Vzdelávanie a vzdelanie – umelecké, vedecké, filozofické, objavovanie a do života zavádzanie zákona kauzality.
 1. Hodnotový stupeň Obetavosť, princíp osobnej angažovanosti a vkladu, obetavosti a práce jednotlivca na prospech celku, národa (kolektívu). Objavovanie súnáležitosti, jednoty celku, vzájomnej závislosti.
 1. Hodnotový stupeň Láska k Slovanstvu, odovzdávanie osobných schopností na prospech, zjednotenie a povznesenie Slovanstva (inde zjednotenia a povznesenia iných národných skupín).

     ——————————————————————————————————

Jak jsme vstupovali do EU?

« Staršie články

© 2021 Dŕžava Slovensko — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenHore ↑