Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude. (Sokrates)

Kategória Konopa

Predaj konopných produktov firmy CANNAVITA s.r.o.

Uverejňujeme internetové pripojenie na predaj konopných produktov firmy CANNAVITA s.r.o., ktoré bolo spomenuté v relácii na Slobodnom vysielači – „Ako ďalej – 21“ dňa 15.10. 2019: https://www.horvathcannabis.ch

Technická konopa

máj. 26 2010 / michal

Priemyselné využitie technickej konopy je veľmi široké, nakoľko je možné priemyselne spracovať kompletne celú rastlinu ako ukazuje schéma v tejto sekcii.
konopa siata

Konopa psychoaktívna

máj. 26 2010 / michal

Kvôli svojmu vysokému obsahu psychoaktívnej THC (8-25 %) je táto konopa drogou a väčšina vlád na svete ju má na zozname zakázaných látok proti ktorým sa vedie tvrdá protidrogová politika. Táto skutočnosť spôsobuje, že priemyselné využitie psychoaktívnej konopy je oveľa problematickejšie ako využitie konopy technickej. Nevyhnutnou podmienkou rozvoja spracovateľského priemyslu na báze psychoaktívnej konopy je jej úplná alebo čiastočná legalizácia.

Využitie konope

máj. 26 2010 / michal

Z botanického hľadiska, rastlinný druh Konopy tvorí niekoľko variant tej istej rastliny.

Tento fakt vyvoláva dlhú debatu v radoch odbornej verejnosti, na základe akých znakov klasifikovať jednotlivé poddruhy.

© 2024 Dŕžava Slovensko — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenHore ↑