Prvé Slovanské noviny: https://www.slovanskenoviny.sk

Forum pre záujemcov o KOB: https://kob-forum.eu

Sťažený prístup Slovákov k pôde: www.rodnacesta.sk

Konopná Katka na FB: https://www.facebook.com/katka.konopna

Výrobky z konope: www.kluboz.cz

Zdroj informácií o Slovanstve: https://www.tartaria.sk

Koncepcia sociálnej bezpečnosti (zdroje v českom jazyku): http://leva-net.webnode.cz/

Miracle – konopne produkty: https://www.miracle-plants.cz

Návraty domov O tom, čo sme kedysi mali a stratili…