Prirodzený spôsob liečby – pôst ( liečebné hladovanie )

Zdroj informácií o Slovanstve :

https://www.tartaria.sk/

 

Koncepcia sociálnej bezpečnosti ( zdroje v českom jazyku ) :

http://leva-net.webnode.cz/

 

 

Hodne inšpiratívne myšlienky pre poznanie ” Seba a Sveta okolo nás ”

Pohľad na možnosti zásadných zmien – z nadhľadu :

Základný pohľad na to kde viazne riešenie väčšiny problémov :

Trochu inšpirácie ku téme deti – škola :

Kopné právo :

Vzdelávanie :

 

 

 

 

niečo o rodových statkoch :

 

kúsok o úžasnom možnom spôsobe existencie :