Využitie konope – zdroj: Konopa.sk

Miracle – konopne produkty: https://www.miracle-plants.cz

Výrobky z konope: www.kluboz.cz

 

Prirodzený spôsob liečby – pôst (liečebné hladovanie)

 

Zdroj informácií o Slovanstve:

https://www.tartaria.sk/

 

Koncepcia sociálnej bezpečnosti (zdroje v českom jazyku):

http://leva-net.webnode.cz/

 

Hodne inšpiratívne myšlienky pre poznanie „Seba a Sveta okolo nás“

 

Pohľad na možnosti zásadných zmien – z nadhľadu:

 

Základný pohľad na to kde viazne riešenie väčšiny problémov:

 

Trochu inšpirácie ku téme deti – škola:

Kopné právo:

Vzdelávanie:

 

 

 

 

Niečo o rodových statkoch:

 

Kúsok o úžasnom možnom spôsobe existencie: