V čase vyostrených názorov sa naše krajiny môžu dostať
neuváženým konaním predstaviteľov štátov do situácie, ktorá naše slovanské národy postaví proti sebe. Vyslovujeme nesúhlastakými politickými stanoviskami krajín, ktoré podľa nášho názoru vyjadrujú hlavnemocenskéfinančné záujmy úzkej skupiny ľudí.


Na Slovensku existuje početná skupina obyvateľstva, ktorási nepraje konfliktRuskom! NIKDY nezabudneme nahistorickú skutočnosťoslobodenie Československa spodhitlerovského fašizmu našimi bratmi. Sme presvedčení, žeaj keď smeminulosti zažili nedorozumenia, ako bratia saviemechceme cez ne preniesťchceme spolupracovaťs našimi slovanskými bratmi ako rovnýrovným nazáklade vzájomného rešpektovania sazabezpečeniaobojstranných výhod.


Nech je toto Vyhlásenie vyjadrením aj nášho, v slovenskejspoločnosti široko rozšíreného postoja, že Rusko nie je osamotenéna Slovensku reálne sily, ktoré NIKDYnezodvihnú ani slovnú ani fyzickú zbraň proti svojimslovanským bratom.  

V Liptovskom Trnovci

Za skupinu občanovAko ďalej?”

Peter Bulla – dôchodca

Vyhlásenie dôchodcov Slovenska.

 

Vládni predstavitelia sa odvolávajú na to, že všetky drastické opatrenia sa robia hlavne na ochranu nás starších. Vedomí si svojej zodpovednosti prehlasujeme, že nechceme byť príčinou zhoršovania zdravotného stavu obyvateľstva a prekážkou pre obnovenie normálneho života všetkých občanov. Preto my dôchodcovia navrhujeme prijať tieto kroky, ktoré výrazne zlepšia situáciu a hlavne život sa vráti do normálu zo dňa na deň.

 

 1. V zariadeniach pre seniorov podporovať všetky aktivity, ktoré zlepšia imunitu a psychický stav tam umiestnených občanov.
 2. Obnoviť návštevy v zariadeniach pre seniorov za dodržiavania potrebných hygienických opatrení.
 3. Zaviesť bezplatnú dostupnosť vitamínových doplnkov pre všetkých občanov nad 60 rokov – ide najmä o vysoké a zároveň bezpečné dávky vitamínov D3, C, K2 ďalej zinok, horčík, selén a pod..
 4. Zabezpečiť bezplatný prístup ku kvalitným respirátorom pre všetkých občanov starších ako 60 rokov, ktorí ich s ohľadom na svoj zdravotný stav potrebujú.
 5. Okamžite odvolať núdzový stav.
 6. Okamžite zrušiť povinnosť nosenia ochranných rúšok a to hlavne u detí a mladistvých minimálne do veku 18 rokov.
 7. Ponechať nosenie rúšok na dobrovoľnosti jedincov.
 8. Ukončiť testovanie PCR testami ľudí, ktorí nevykazujú žiadne príznaky ochorenia na Covid 19.
 9. Ukončiť sledovanie/trasovanie ľudí.
 10. Uvoľnené financie použiť na zlepšenie zdravotníctva, najmä na prevenciu onkologických, kardiovaskulárnych, pľúcnych a ďalších závažných ochorení.
 11. Uvoľniť všetky opatrenia, ktoré obmedzujú normálny život vo všetkých oblastiach nášho života (školstvo, šport, kultúra, obchody, kaviarne a pod.)
 12. Ukončiť šírenie strachu v masovo-komunikačných prostriedkoch a to najmä vo verejnoprávnych!

 

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nám pripomenuli, že hlavne podpora našej imunity a zdravý životný štýl sú cestou, ako predchádzať akýmkoľvek chorobám

Milé naše deti, vnúčatá, priatelia a známi, tešíme sa na skoré stretnutia s Vami. Chýbate nám!

Webová adresa vašej petície:
https://www.peticie.com/vyhlasenie_dochodcov_slovenska

 

 

Výzva

Nemali ste niekedy pri sledovaní všetkého, čo sa okolo nás deje chuť vykríknuť: „A dosť! Dosť bolo tohto živorenia a robenia na zopár parazitov, ktorí nám neustále sľubujú lepší život, len aby sme ich zvolili a potom sa už budeme mať dobre! Pritom jediné, čo sa im do dnešných dní skutočne dobre darí je zabezpečiť dobrý život sebe a svojim blízkym na úkor nás všetkých. Pre svoje blaho a blaho ich pánov, ničia naše zdravie, pustošia Matku Zem, rozbíjajú naše rodiny, zatvrdzujú naše srdcia a zotročujú naše duše.

Vezmime posledné zvyšky rozumu, citu a slobodného myslenia a vystúpme s rovnakou silou. Určime si hodnoty a veďme k nim naše deti, našu novú generáciu! Poďme spolu žiť a tvoriť vedome!

 

 • v krajine, kde v potokoch, riekach a jazerách je krištáľovo čistá voda plná života.
 • v krajine, kde si hlboko vážime čistý svieži vzduch a preto si chránime a staráme sa o naše krásne lesy.
 • v krajine, ktorá je domovom stoviek druhov vzácnych zvierat a liečivých bylín.
 • v krajine, kde pohľad na modrú oblohu nám je prednejší ako priemyselná výroba ničiaca túto nebeskú nádheru.
 • v krajine, kde pôda patrí všetkým a Matka Zem nás obdarúva zdravými plodinami, za odmenu, že na nej hospodárime šetrne a bez chémie, aby sme uživili svoju i okolité krajiny.
 • v krajine, kde rodina je základnou jednotkou spoločnosti, kde sa podporujú mladé rodiny, aby sa rodičia a starí rodičia mohli naplno venovať výchove a vzdelávaniu svojich detí. Aby ich naučili úcte k Prírode, k Vlasti, k našim predkom, úcte a rozvoju našich tradícií a kultúry a tak im zabezpečili plnohodnotný život v prítomnosti i v budúcnosti.
 • v krajine, kde deti chodia do škôl preto, lebo, tam chodiť chcú, lebo vedia, že je to miesto, kde sa cítia dobre, kde sa môžu naplno rozvíjať a to ako po vedomostnej, duchovnej, tak aj fyzickej stránke. Lebo je to miesto, kde nachádzajú plnú podporu rozvoja svojich schopností a záujmov.
 • v krajine, kde si mladí ľudia uvedomujú zodpovednosť za obranu Vlasti a preto rozvíjajú svoje fyzické i duševné sily, aby zvýšili obranyschopnosť svojho organizmu i svojho národa.
 • v krajine, ktorú spravujú nami vybraní svedomití a čestní otcovia a matky rodín, ktorí po jednomyseľnom hlasovaní príjmu také rozhodnutia, aby nám zabezpečili podmienky pre šťastný a spokojný život.
 • v krajine, ktorá udržuje priateľské vzťahy so všetkými svojimi susedmi, ako aj s ostatnými krajinami vo svete.

Vráťme si vedomie spolupatričnosti a zodpovednosti ku všetkému, čo nás obklopuje, vedomie toho, že každý z nás je súčasťou tvoriaceho tímu planéty. 

 

Keď mávnutie motýlích krídel má moc vyvolať tornádo na druhej strane zemegule, aj náš sen môže vyvolať zmenu tam, kde nasmerujeme naše úsilie.