Nemali ste niekedy pri sledovaní všetkého, čo sa okolo nás deje chuť vykríknuť: „A dosť! Dosť bolo tohto živorenia a robenia na zopár parazitov, ktorí nám neustále sľubujú lepší život, len aby sme ich zvolili a potom sa už budeme mať dobre! Pritom jediné, čo sa im do dnešných dní skutočne dobre darí je zabezpečiť dobrý život sebe a svojim blízkym na úkor nás všetkých. Pre svoje blaho a blaho ich pánov, ničia naše zdravie, pustošia Matku Zem, rozbíjajú naše rodiny, zatvrdzujú naše srdcia a zotročujú naše duše.

Vezmime posledné zvyšky rozumu, citu a slobodného myslenia a vystúpme s rovnakou silou. Určime si hodnoty a veďme k nim naše deti, našu novú generáciu! Poďme spolu žiť a tvoriť vedome!

 

  • v krajine, kde v potokoch, riekach a jazerách je krištáľovo čistá voda plná života.
  • v krajine, kde si hlboko vážime čistý svieži vzduch a preto si chránime a staráme sa o naše krásne lesy.
  • v krajine, ktorá je domovom stoviek druhov vzácnych zvierat a liečivých bylín.
  • v krajine, kde pohľad na modrú oblohu nám je prednejší ako priemyselná výroba ničiaca túto nebeskú nádheru.
  • v krajine, kde pôda patrí všetkým a Matka Zem nás obdarúva zdravými plodinami, za odmenu, že na nej hospodárime šetrne a bez chémie, aby sme uživili svoju i okolité krajiny.
  • v krajine, kde rodina je základnou jednotkou spoločnosti, kde sa podporujú mladé rodiny, aby sa rodičia a starí rodičia mohli naplno venovať výchove a vzdelávaniu svojich detí. Aby ich naučili úcte k Prírode, k Vlasti, k našim predkom, úcte a rozvoju našich tradícií a kultúry a tak im zabezpečili plnohodnotný život v prítomnosti i v budúcnosti.
  • v krajine, kde deti chodia do škôl preto, lebo, tam chodiť chcú, lebo vedia, že je to miesto, kde sa cítia dobre, kde sa môžu naplno rozvíjať a to ako po vedomostnej, duchovnej, tak aj fyzickej stránke. Lebo je to miesto, kde nachádzajú plnú podporu rozvoja svojich schopností a záujmov.
  • v krajine, kde si mladí ľudia uvedomujú zodpovednosť za obranu Vlasti a preto rozvíjajú svoje fyzické i duševné sily, aby zvýšili obranyschopnosť svojho organizmu i svojho národa.
  • v krajine, ktorú spravujú nami vybraní svedomití a čestní otcovia a matky rodín, ktorí po jednomyseľnom hlasovaní príjmu také rozhodnutia, aby nám zabezpečili podmienky pre šťastný a spokojný život.
  • v krajine, ktorá udržuje priateľské vzťahy so všetkými svojimi susedmi, ako aj s ostatnými krajinami vo svete.

Vráťme si vedomie spolupatričnosti a zodpovednosti ku všetkému, čo nás obklopuje, vedomie toho, že každý z nás je súčasťou tvoriaceho tímu planéty. 

 

Keď mávnutie motýlích krídel má moc vyvolať tornádo na druhej strane zemegule, aj náš sen môže vyvolať zmenu tam, kde nasmerujeme naše úsilie.