Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude. (Sokrates)

Kategória Koncepcia spoločenskej bezpečnosti

Kategória osvety Koncepcie spoločenskej bezpečnosti

KSB – Koncepcia všeobecnej bezpečnosti

KSB – Koncepcia všeobecnej bezpečnosti ako prostriedok na ceste k ideálnej Slovienskej Spoločnosti

(ak pred 100 rokmi bolo pre každého nevyhnutné sa naučiť čítať, písať a počítať, dnes je potrebné sa naučiť, ako funguje systém, a KSB je jeho matematika)

© 2024 Dŕžava Slovensko — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenHore ↑