Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude. (Sokrates)

Kategória Konopa siata

Predaj konopných produktov firmy CANNAVITA s.r.o.

Uverejňujeme internetové pripojenie na predaj konopných produktov firmy CANNAVITA s.r.o., ktoré bolo spomenuté v relácii na Slobodnom vysielači – „Ako ďalej – 21“ dňa 15.10. 2019: https://www.horvathcannabis.ch

Technická konopa

máj. 26 2010 / michal

Priemyselné využitie technickej konopy je veľmi široké, nakoľko je možné priemyselne spracovať kompletne celú rastlinu ako ukazuje schéma v tejto sekcii.
konopa siata

Využitie konope

máj. 26 2010 / michal

Z botanického hľadiska, rastlinný druh Konopy tvorí niekoľko variant tej istej rastliny.

Tento fakt vyvoláva dlhú debatu v radoch odbornej verejnosti, na základe akých znakov klasifikovať jednotlivé poddruhy.

© 2024 Dŕžava Slovensko — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenHore ↑