Vitajte na stránke: Dŕžava Slovensko

O čom: Táto stránka bude o zjednotenom sne všetkých tých, ktorí chcú žiť ako slobodní a šťastní ľudia a nie ako otroci. Nič na tomto svete sa neudeje bez pričinenia bytostí, ktoré jediné  majú potenciál tvoriť a to sme my ľudia. Tí, ktorí nám „vládnu“ si svoj parazitický sen uskutočňujú len preto, lebo im to my svojou nečinnosťou dovoľujeme. No a my to chceme zmeniť –  také je to jednoduché.

Kto sme: Sme skupina ľudí, ktorí si uvedomujú, že súčasný systém je nastavený proti ľuďom a jedinou zmenou, ktorá nás môže posunúť k lepšiemu životu je vytvoriť systém nový,  ktorý bude rešpektovať výrazy ako svedomie, úcta, láska, mravnosť, poctivosť a pod. v ich pôvodnom hodnotovom ponímaní.

Čo robíme: Jednoducho snívame. Veríme, že všetko okolo nás je vlastne zhmotnená myšlienka. Keďže neveríme, že ktorýkoľvek predstaviteľ terajšej „elity“ urobí čokoľvek v prospech nás  ľudí, rozhodli sme sa, že jediní, ktorí tento stav môžu zmeniť sme my sami. A teda – Kto, ak nie my a Kedy, ak nie teraz!

Naše relácie na Slobodnom vysielači nájdete na podstránke Naše relácie