Program : Východisko z prebiehajúceho úpadku

VÝCHODISKO Z PREBIEHAJÚCEHO ÚPADKU

Predslov 

Vedomí si zodpovednosti pred generáciou našich dedí a vnukov predkladáme program pre záchranu našej vlasti ako slobodného a plne suverénneho štátu – SLOVENSKA. Slobodný a šťastný život Slovákov a ostatných národností žijúcich na území Slovenska je možný len prijatím programu na ktorom sa zjednotí náš národ a vyberie si pre jeho realizáciu ľudí vysoko mravných, oddaných Slovensku, zodpovedných voči národu a plne kompetentných ku napĺňaniu programu.

Čítať ďalej →