Motto:

Kto chce spasiť svet,

Musí sa najskôr spasiť sám.

To znamená poznať sám Seba.

Dokonalú cestu k tomuto podáva autor,

Ktorý touto cestou sám prešiel.

Cesta_vedom_ vstúp_do_najv_bytia

Redakčne spracoval Pavel Holík