Starý systém končí. O novom rozhodnuté nie je. Prebieha konkurenčný boj o to, ako budeme ďalej žiť.

Alternatívy nového systému žitia:

  1. Neokonzervatívny = vládnu starí vládcovia („bankári“ = majitelia súčasného finančného a ekonomického systému)
  2. Neoliberálny = vládnu noví vládcovia („It-čkári“, majitelia technologického sektora)
  3. Neosloviensky = žiadny vládcovia, ale správcovia, zástupcovia

Prvý a druhý sú systémy otvorene fašistické a otrokárske. Jeden vládnuci cez finančné otroctvo a druhý  v zmysle elektronického koncentráku.

Základom nového slovienskeho systému žitia bude „veľká rodina“, t.j. od prababky až po pravnúčatá žijúca spolu a nezávisle. Zástupca veľkej rodiny bude zastupovať rodinu na komunálnej úrovni, t.j. styk s ostatnými rodinami. Z nich si vyberú zástupcu komunity, zo zástupcov komunít si vyberú zástupcu kraja, štátu, nad štát, atď.

Ja hlasujem za alternatívu č. 3. A vy?