Dávno zapomenutý myslitel

Zdroj Slovanská košile

Dávno zapomenutý myslitel, filozof a evangelický kněz Ján Maliarik (1869 – 1946)

Publikováno 21.8.2019 | Autor: mojmir

Knaz Jan Maliarik 1869 – 1946

Z úcty k celoživotnímu dílu kněze Jána Maliarika zařazujeme na web SlovanskaKosile.cz článek o tomto zapomenutém mysliteli, filozofu a evangelickém knězi. Pro naši vlast, založenou na slovanských kořenech, je především zajímavý panslavistický postoj Jána Maliarika.

Čítať ďalej →

SVETOPONÍMANIE

VES-MÍR (Všeho-miera, Svet, Súcno) má vo svojej jednote aspekty: HMOTU , INFORMÁCIU  a MIERU.

HMOTA – (matéria) vo všetkých skupenstvách, plazma, vákuum, temná hmota, temná energia a energia vo všetkých formách vrátane silových polí. Hmota nevzniká ani nezaniká, ale neustále sa mení (obmieňa) vo svojich formách. Hmota vytvára svojou existenciou Priestor. Premeny a pohyb hmoty vytvárajú Čas. Vzájomným pohybom a silovým pôsobením hmotných telies je vytváraný Časopriestor. Kmitavý pohyb hmotných telies (vibrácie) je charakterizovaný  Frekvenciou – obrátenou hodnotou času. Na hmotu sa vzťahujú všetky doteraz známe fyzikálne zákony (klasická fyzika, teória relativity, kvantová fyzika).

Čítať ďalej →

Sen o bezpečí

Túžbou rodiča je vidieť svoje dieťa spokojné a šťastné, plne rozvíjajúce svoje najlepšie danosti a s dobrým výhľadom plnohodnotného života. Dieťa k tomu potrebuje mať okolo seba milujúcich rodičov a podľa možnosti ďalších príslušníkov rodiny a rodu. Potrebuje vedieť že sa má kde uchýliť, že nebude trpieť hladom a že mu má kto pomôcť a utešiť ho keď sa dostane do problémov. Že vždy nájde láskavé pohladenie matky a oporu vo svojom svedomitom otcovi.

Čítať ďalej →

Sen o rodine

Rodina ako základná jednotka spoločnosti. Odveká pravda, ktorá platila v minulosti a platí aj dnes. Avšak mám menšiu obavu, že je vo svete akýsi záujem rodinu zničiť a tým rozložiť spoločnosť na jednotlivcov….možno egoistov? Osamotených, stratených, nešťastných.

Čítať ďalej →

Sen o budoucnosti spolužití

Aneb příprava na Kopné právo
K uplatnění Kopného práva (KP), je v tuto chvíli cesta dlouhá a trnitá, KP není systém vlády jedněch nad druhými, takže jej nelze zavést nějakým nařízením, usnesením, nebo příkazem a už vůbec ne zá-konem. KP je styl správy větších či menších celků, který musí vycházet a postupně se zavádět od spodu, od lidí, od společenských celků, u kterých se účastné osoby dohodnou, že je nutné tyto celky nějakým stylem spravovat. Ale v dnešní době neexistuje asi nikdo, kdo by přesně věděl, jak správa společnosti v dobách dávno minulých prakticky fungovala. Nicméně touha po spravedlivé a hlavně svědomité, tedy vedené svědomím, správě společnosti, nás instinktivně vede k přemýšlení o žití BEZ POLITICKÝCH STRAN 

Čítať ďalej →