Majster Ján Maliarik v knihe „Tristo hriechov ľudských“ v r. 1935 (!) na str. 125 napísal:

„Dnešný Boľševizmus Znamená na Tú Dobu a pre Vnútorné Prebudovanie Národa Ruského Neoceniteľné Dobrodenie !!  … Národ Ruský Musel Byť až do základu otrasený, mnohé prvky v jeho inak Krásnej Duši a Charakteru Museli Byť rozborené, sluhovská závislosť na falošnej autorite odstránená, sebavedomím nahradená atď. Jednou z Najvýznamnejších Predpomienok Vnútornej, inak Veľmi Potrebnej Prevýstavby Národa Ruského Je  P-o-ž-e-h-n-a-n-ý  Zásah Boľševizmu !! … Fakt Tento Poznáte a aj Vďačne Uznáte, až sa vlnobitie utíši a až sa po istom potrebnom časovom odstupe bude možno na Výsledky Kľudne Podívať !! …

Avšak celú Rasu alebo dokonca Ľudstvo  T-r-v-a-l-e  Viesť k Tomu nemá Boľševizmus Morálnej, Matafyzickej a Spirituálnej Možnosti !! …

Boľševizmus Mal Možnosť, Právo aj Povinnosť Rozboriť a Rozvrátiť to, čo jako prekážka Pokroku, rozborené a rozvrátené byť malo !! … V Tom Ohľade Pôsobil a ešte Pôsobí Boľševizmus Požehnane na Všetko Pozemské Ľudstvo !! …

Z toho ovšem nenasleduje, že by spolu s tým, čo má byť rozborené a zničené, malo byť von vyhodené aj To, Čo Má Byť na kolenách Zbožňované, Milované a Poslúchané:

Morálnosť …

Metafyzika …

Spirituálnosť !! … …

A ďalej na strane 154.

„Celý stvorený Svet na všetkých úrovniach, nižších, vyšších, najvyšších … J-e  R-i-a-d-e-n-ý …  J-e  S-p-r-a-v-o-v-a-n-ý …  Z-á-k-o-n-o-m !! …

Všetko zôkol – vôkol až do Nekonečna je Matematika a Zákon !! … Zákon … a Zákon … a Zákon !! … To Je Neomylná Pravda !! …