1. Hodnotový stupeň – Hmota, hmotný základ všetkých ďalších, vyšších hodnotových stupňov. Najmenej oživené prejavené hmotno, Zem ako matéria a ekvivalenty hmoty a energie.

 

 1. Hodnotový stupeň Rastlinná forma života, rastlinnou vegetáciou oživená hmota.

 

 1. Hodnotový stupeň Živočíšna ríša, životom oživená hmota, zvieracia ríša od nižších foriem života k vyšším až po oživené ľudské telo.

 

 1. Hodnotový stupeň Človek zvierací, sebapresadzovanie pre vlastný osobný prospech, úžitok, hodnota egoizmu.

 

 1. Hodnotový stupeň Vzdelávanie a vzdelanie – umelecké, vedecké, filozofické, objavovanie a do života zavádzanie zákona kauzality.

 

 1. Hodnotový stupeň Obetavosť, princíp osobnej angažovanosti a vkladu, obetavosti a práce jednotlivca na prospech celku, národa (kolektívu). Objavovanie súnáležitosti, jednoty celku, vzájomnej závislosti.

 

 1. Hodnotový stupeň Láska k Slovanstvu, odovzdávanie osobných schopností na prospech, zjednotenie a povznesenie Slovanstva (inde zjednotenia a povznesenia iných národných skupín).

————————————————————————————-

 1. Hodnotový stupeň Pestovanie cností, sebavýchova v cnostiach. Chudoba resp. Štedrosť – vzdanie sa závislosti v prejavenom. Pokora.  Trpezlivosť.

 

 1. Hodnotový stupeň Láska k ľudstvu, odovzdávanie osobných schopností na prospech, zjednotenie a povznesenie ľudstva. Humanizus.
 2. Hodnotový stupeň Dokonalá mravná čistota
 3. Hodnotový stupeň Dokonalá pravda, pravdivosť, spravodlivosť
 4. Hodnotový stupeň Dokonalá Láska, Dobrota, Súcit, Milosrdnosť.
 5. Hodnotové stupne po ľudsky ťažko dostupné, predsa však jestvujúce (vše-otcovská Láska, Svätosť, Blaženosť, TICHO, POKOJ, DOKONALOSŤ )