Priatelia, pre inšpiráciu pred reláciou Vám do diskusie ponúkame:

Naša skupinka považuje KOPNÉ PRÁVO za možnosť dobrého spravovania spoločnosti. Nevieme o ňom zatiaľ veľa, nevieme ako fungovalo, ako by fungovať malo v súčasných podmienkach ale je nám sympatické lebo vychádza z našich Slovanských koreňov. Ak sa chceme pohnúť dopredu neostáva iné len podrobiť KP kritike a budovať ho vlastnými silami.  Súčasne je treba naznačiť CELÝ komplex činnosti spoločnosti, inak to nebude fungovať.

 1. Filozofický základ

Každá spoločenská teória potrebuje filozofický základ opisu pravdy – SÚCNA – ISTINY, inak v niektorom bode vývoja narazí na obmedzenia mravného správania spoločnosti a nepohne sa ďalej. Dôsledky filozofického základu majú byť použiteľné, praktické a nezakladať ideologické rozpory. Na základe filozofie má byť prijatá dohoda – „VYŠŠÍ MRAVNÝ PRINCÍP“ (Zápovedy v písomnej forme) ktoré každé ľudské spoločenstvo udržia v ROVNOVÁŽNOM STAVE.

Príklady filozofických základov:

 • KSB definuje: MATÉRIA – INFORMÁCIA – MIERA a z toho vyplýva ako je vyskladaný ČLOVEK , SPOLOČNOSŤ a aká je ich úloha (vo vesmíre), druhy ľudskej psychiky, správanie spoločenských systémov na základe spracovania informácií (riadenie systémov)
 • CZUS : 5 Vesmírnych predpokladov, 19 Svätých slov, Sväté základy , pozri tiež “Prečo je  medzi Spisovateľmi, Štátnikmi … Toľko Nevraživosti” na tejto stránke v záložke Ján Maliarik
 • KP: 5 elementov, Inglia (energia), 3-6-9 čakier (rozmerností) a z toho vyplývajúce dôsledky. Celá teória pôsobí na mňa nábožensky a obávam sa že dnes nenájde dosť nasledovateľov
 1. Výber zástupcov
 • Okruh zastupovanej skupiny – komunity: pre výber zástupcov ako KOPNÝCH MUŽOV z Rodov je nepoužiteľný a už sa asi nezlepší. Tu sa bude dať definovať komunita ktorá má spoločné ŽIVOTNÉ záujmy – rodina, dom, ulica …
 • Nároky na zástupcov sa dajú určiť aj z hľadiska dnešných pomerov.
  • Miestne príslušný, ak nie rodák tak stanovený čas života v mieste
  • Gazda – úspešný a rešpektovaný človek vo svojej profesii
  • Pohlavie – dôležité je aby mal zástupca/zástupkyňa vo svojej komunite DÔVERU a zastupiteľstve (Kope) ÚCTU – je to na komunite koho vyberú
  • Veková hranica, zástupca 40, (učiteľ 50, sudca 60 – ak také profesie budú)
  • Usporiadaný rodinný život a všeobecná váženosť
  • Hmotné ohodnotenie – ŽIADNE
 1. Štruktúra verejnej správy
 • Prevziať z CZUS vrátane odmeňovania. Výber ľudí na verejné funkcie formou „ČINNEJ KOMPETENCIE“ to znamená že rozhodujú tí ktorí sa uchádzajú. Problém každej spoločnosti je s „MRAVNOU KOMPETENCIOU – CELISTVOSŤOU“. Kto ju vyhodnotí – ocení? Bude orgán s právom Veta alebo „Svätá synoda“ ako v CZUS alebo Iráne?
 1. Spôsob rozhodovania – riadenia
 • Som zásadne proti princípu jednohlasného (jednomyseľného) rozhodovania pretože je neefektívne vzhľadom na množstvo riešených problémov súčasnej spoločnosti. Tieto vyžadujú prijateľné DOBY rozhodovania. Tiež som proti princípu väčšiny pretože je nespravodlivý a tým pádom nezaisťuje STABILITU výsledkov rozhodovania.
 • V orgáne ktorý rozhoduje môže rozhodnúť aj jeden hlas, pokiaľ sa nenájde oprávnená námietka . Oprávnená námietka znamená, že jej nerešpektovanie spôsobí škodu alebo ujmu jednotlivcovi alebo skupine. Námietka teda bude vysvetlená (namietajúci ju vezme späť), prijatá a vyriešená alebo namietajúci dostane odpovedajúcu protihodnotu a tiež vezme námietku späť. To všetko pri mravnom – na základe SVEDOMIA – počínaní zúčastnených. Tí čo sa zdržia rozhodovania a námietok strácajú po rozhodnutí právo čokoľvek posudzovať, pričom sú za výsledok spoluzodpovední.
 • V prípade alternatívnych návrhov sa rozhoduje formou „ČINNEJ KOMPETENCIE“ to znamená že rozhodujú tí ktorí predložili riešenia.
 1. Hospodárenie
 • Úplne nanovo treba stanoviť systém hospodárskych zásad a vzťahov. V časoch, z ktorých pochádzajú naše informácie o KP, zrejme na zabezpečenie bežných životných potrieb stačili jednoduché a viac-menej miestne výrobné jednotky či už sa to týka potravín alebo spotrebných predmetov
 • Treba definovať VLASTNÍCTVO – osobné, komunitné, spoločenské. Napr.:
  • OSOBNÉ – je to , čo si človek zadováži vlastnou prácou a výmenou za vlastnú prácu; nemôže to byť nič čo človeka prežije. Také veci má len zapožičané od predkov a je povinný ich udržiavať pre svojich potomkov
  • KOMUNITNÉ  (rodinné, občinové) – všetky nehnuteľnosti ležiace na území komunity. Tieto komunita využíva alebo prenajíma občanom aj Dŕžave. Ďalej to čo komunita vybuduje, vyrobí alebo vymení za vlastné prostriedky. Princíp hospodárenia so spoločnými prostriedkami bude na základe „Príspevkov“ (UBUNTU)
  • SPOLOČENSKÉ – všetky prírodné zdroje, energetika, doprava a spoje, odpady, prostriedky meny, prostriedky obrany
 • Treba definovať PRÁCU a jej CENU.
  • Prácu je treba oddeliť od mzdy a stanoviť cenu na základe času bez ohľadu na kvalifikovanosť ale s ohľadom na náročnosť podmienok (nočná, nebezpečná…)
  • Treba zrušiť zamestnanecký pomer. Práca je individuálna, skupinová (družstevná) s rovnakými právami alebo služobná pre Dŕžavu
  • Výroba úžitkových predmetov len pre potrebu a výmenu
 1. Obrana
 • Povinná civilná služba pre všetkých obyvateľov podľa zdravotných dispozícií.
 • Výchova k vlastenectvu a láske k národu
 • Potravinová sebestačnosť
 • Bratské spolužitie národov
 • Profesionálna armáda
 1. Spravodlivosť
 • Prijať spoločenskú dohodu – „ÚSTAVU“ pre riešenie potrieb „Rozvinutej“ spoločnosti
 • Rozhodovanie na základe prirodzených – zvykových pravidiel + sudcovia ako osoby s najvyššou morálnou autoritou v spoločnosti
 • Trest a výkon trestu si navrhuje priestupca, v prípade neplnenia nápravných opatrení totálne ignorovanie zo strany spoločnosti (zverejnenie údajov o priestupcovi). V akútnom prípade izolácia.
 • Prostriedky pre obranu spoločnosti pred fyzickým aj psychickým násilím
 1. Výchova
 • Podpora a rozvíjanie geneticky daných vlastností každého jedinca – nekaziť, nesiliť
 • Vyšší mravný princíp už od mala v rodine
 • Láska (úcta) k Bohu-Človeku, rodine, národu, vlasti
 • Celostný prístup – vzdelávanie umelecko-vedecky-filozofické a predovšetkým mravné
 1. Zdravie
 • Radostný spôsob života, ciele len pre radosť, žiadne vytýčené plány spoločnosti len udržovanie rezerv na prežitie
 • Zdravá výživa, pestovanie samoliečebných postupov, zdravotné cvičenie
 • Rýchla prvá pomoc a klasická medicína hlavne pre somatické poruchy ktoré vždy budú

Návrh do diskusie od nášho hosťa:

 1. Sposob diskusie medzi name a aj medzi posluchacmi:

Nespokojny – kritizuj

Kritizujes – navrhni

Navrhujes – urob

Robis – zodpovedaj

b/ jednohlasnost

 1. Hodnoty:

a/ priroda

b/ rodina

 1. Prisaha:

a/ na zaciatku pri vstupe na kopu po prvy krat

b/ na zaciatku diania kazdej kopy respektive pred kazdym prejavom

 1. Stanovenie kriterii na volica:

a/ pohlavie

b/ vek

c/ pritomnost deti v jeho rodine ( adopcie? )

d/ pritomnost partnera v jeho rodine vratane pohlavia

e/ vlastnenie bytu, domu atd.

f/ sposobilost: a/ dosiahnute vzdelanie

b/ psychologicky posudok

c/ test na drogy

 1. Stanovenie kriterii na voleneho zastupcu:

a/ pohlavie

b/ vek

c/ pritomnost deti v jeho rodine

d/ pritomnost partnera v jeho rodine vratane pohlavia

e/ vlastnenie bytu, domu atd.

f/ sposobilost: a/ dosiahnute vzdelanie

b/ psychologicky posudok

c/ test na drogy

 1. Stanovenie planu:

a/ Priprava materialov o KP a aplikacii Kopnik.org  ( videa, texty, webove stranky, zalozenie FB a VK skupiny  atd.? )

b/ Rozsirenie tychto materialov medzi ludi ( FB a ine socialne siete, Youtube motivacne videa, prednasky, clanky, platena reklama na FB a inych soc. sietiach, reklama v mediach – Zem a Vek atd. ) za ucelom zjednotenia Slovakov a Slovanov a presvedcenia o spravnosti vyuzivania KP

c/ Zaciatok diskusie o implementacii KP do dnesnej spolocnosti ( SV, FB, Kopnik.org  a VK skupiny )

d/ Zalozenie strany a presadenie KP do spolocnosti respektive postupne presadzovanie SLS formou referend.

 1. Stanovenie konkretnych konecnych datumov pre jednotlive etapy nasich planov.