Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude. (Sokrates)

Mesiac marec 2020

Relácia “Ako ďalej ? ” diel 42

diel našej relácie  “Ako ďalej ? ” bude 3. pokračovaním v rozprávaní o diele Majstra Jána Maliarika. Tento krát siahneme do jeho korešpodencie s indickým kráľom a Majster Ján Maliarik nám vlastnými slovami odpovie aj na otázky jeho súčasníkov ktorí sa na neho obracali so svojími  obavami ale i s nádejou na lepší život.

Relácia “Ako ďalej ?” diel 41

Relácia “Ako ďalej ?” diel 40

Nasledujúci, 40. diel našej relácie  budeme venovať odkazu Slovenského génia duchovnej vedy, Majstrovi Jánovi Maliarikovi. Chceme poukázať predovšetkým na praktickú stránku jeho diela v zmysle napĺňania nášho SNA o spravodlivom a bezpečnom živote. Svoje rozprávanie sústredíme do nasledujúcich okruhov:

« Staršie články

© 2021 Dŕžava Slovensko — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenHore ↑