Nasledujúci, 40. diel našej relácie  budeme venovať odkazu Slovenského génia duchovnej vedy, Majstrovi Jánovi Maliarikovi. Chceme poukázať predovšetkým na praktickú stránku jeho diela v zmysle napĺňania nášho SNA o spravodlivom a bezpečnom živote. Svoje rozprávanie sústredíme do nasledujúcich okruhov:

 1. Duchovné predurčenie hmoty a jej pôsobenie na duševný a duchovný život človeka
 2. Filozofické základy vychádzajúce zo Slovansko-Árijských véd uvedené v diele „Prečo je medzi spisovateľmi, žurnalistami, politikmi …. toľko nevraživosti“.
 3. Z filozofie vyplývajúce pojmy DOČASNÉ a VEČNÉ a dopad chápania týchto pojmov na naše praktické počínanie
 4. Vzťah civilizácií východu a západu, v čom sme rozdielni a čo nás spája
 5. Čím sa môžeme inšpirovať a byť si nápomocní, ako navzájom vytvoriť optimálny SVET
 6. Láska k NÁRODU a ku ČLOVEČENSTVU
 7. Ideál Muža a Ženy
 8. Únia Slovensko-Poľsko-Česká alebo Západoslovanský Bratoštát
 9. Otcovské Centrum Božskej Autority
 10. Celo-Zemský Univerzálny Štát, hierarchia zhora nadol
 11. Etablovanie duchovnej vedy

S dôležitými výňatkami diel Majstra Jána Maliarika sa môžete  oboznámiť na tejto web stránke v časti Sny a vízie/Ján Maliarik

https://drzava-slovensko.sk/category/sny-a-vizie/jan-maliarik/