Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude. (Sokrates)

Mesiac január 2020

Relácia “Ako ďalej?” diel 33

Dielo Jána Maliarika

Buďte Jednomyseľní …
Národe Slovensko – Poľsko – Český …

Slovanstvo … … Ľudstvo!! … … …

Buďte Svorní …
Národe Slovensko – Poľsko – Český …

Relácia “Ako ďalej?” diel 32

Súvisiace témy :

https://www.youtube.com/watch?v=s7DLNZFIaWc

iný pohľad na to, že datovania minulosti je skutočne zložitá a relatívna :

Nová chronológia (NCH) – http://chronologia.org/

Časť prvá – http://chronologia.org/filmlibrary/2019_fomenko1.html

« Staršie články

© 2021 Dŕžava Slovensko — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenHore ↑