Súvisiace témy :

https://www.youtube.com/watch?v=s7DLNZFIaWc

iný pohľad na to, že datovania minulosti je skutočne zložitá a relatívna :

 

Nová chronológia (NCH) – http://chronologia.org/

Časť prvá – http://chronologia.org/filmlibrary/2019_fomenko1.html

  1. Predstavenie stránky (autori /Fomenko, Nosovskij, Kalšnikov, Fomenková/, obsah, knihy /napr. Založenie Ríma; Čísla proti lži; Zmeňte dátumy a zmení sa všetko; Antika, to je stredovek; Vesmírny kalendár staroveku (zverokruhy); Nová chronológia Rusi atď., videá, kinosála a pod.)
  2. Reakcie historikov. História nie je matematika! Návrh pozrieť si skvelý dokument o Egyptských pyramídach – odkaz na našej stránke: https://www.youtube.com/watch?v=ighgFUldjIM&feature=youtu.be (27:18 – Dr.Arlan Andrew: „…prosím archeológov, dovoľte inžinierom, dovoľte vedcom aby vám pomohli s analýzou týchto predmetov…
  3. Predstavuje autorov existujúcej chronológie histórie – Iosephus iustus Scaliger a D.Petavia (16 a 17 stor.). Treba im pripísať, že zaviedli poriadok do existujúcich nezrovnalostí. Udalosti dali do jednej časovej osi. Prakticky ich chronológia začína stvorením sveta, pokračuje narodením Krista ž do už spomínaného 16/17 stor. Tri diely, ktoré tvoria absolútny základ pohľadu na históriu ľudstva. Dnešní historici tieto diela neskúmajú,, ale ich berú ako fakt. Ich diela boli kritizované už krátko po ich publikovaní (Jean Garduin/18. stor. vedec jezuita; Edwin Johnson/1909; Robert Baldauf/1902; Isac Newton/17.stor). N.A.Morozov (dlhodobé väzenie, študoval – napísal dielo Christos) On publikoval, že verzia chronológie Scaligariho a Petávia je umelo natiahnutá. Tiež konštatuje opisovanie tých istých udalostí v rôznych obdobiach. Napriek kritike jeho diela, nikto neuspel toto dielo (Christos) spochybniť. Aj keď osobne nepoznal diela Newtona a Johnsona, jeho závery boli veľmi podobné so závermi spomínaných autorov.
  4. Poukazuje na nezrovnalosti stanovenia, kedy nastúpil na trón prvý egyptský faraón MENI. Rozdiel je vyše 2000 rokov (podľa znamenitého egyptológa Brusha). Podľa F-N je to ešte viac okolo 3700 rokov.
  5. Ďalej rozoberá ako veľmi dôležitú udalosť tzv. Tridentský koncil (1545 – 1563), kde boli okrem iných prijaté dva – Chronológia histórie podľa Scaligeri/Petávius a kánon Biblie. Okrem toho bol schválený index zakázaných kníh, ktoré sa následne pálili. Množstvo kníh, ktoré nezodpovedali prijatému kánonu Biblie boli spálené.
  6. Na potvrdenie chronológie Scaligeriho a Petávia sú predsa vedecké metódy (dendrochronológia, rádio-uhlíková metóda, numizmatika a pod.)

Rozoberá tieto metódy ako nehodnoverné najmä z hľadiska datovania novších období. Dendrochronológia:Dendrochronológia sa zaoberá určovaním veku stromov pomocou analýzy letokruhov viditeľných na priečnom reze daného stromu, na pni. V minulosti pracovali dendrochronológovia ručne, teda pozorovaním letokruhov, porovnávaním a rôznymi výpočtami. Dnes sa takto čisto ručne pracuje málokde. Na prácu sa hlavne využívajú počítače a iné technológie.