SVETOPONÍMANIE

VES-MÍR (Všeho-miera, Svet, Súcno) má vo svojej jednote aspekty: HMOTU , INFORMÁCIU  a MIERU.

HMOTA – (matéria) vo všetkých skupenstvách, plazma, vákuum, temná hmota, temná energia a energia vo všetkých formách vrátane silových polí. Hmota nevzniká ani nezaniká, ale neustále sa mení (obmieňa) vo svojich formách. Hmota vytvára svojou existenciou Priestor. Premeny a pohyb hmoty vytvárajú Čas. Vzájomným pohybom a silovým pôsobením hmotných telies je vytváraný Časopriestor. Kmitavý pohyb hmotných telies (vibrácie) je charakterizovaný  Frekvenciou – obrátenou hodnotou času. Na hmotu sa vzťahujú všetky doteraz známe fyzikálne zákony (klasická fyzika, teória relativity, kvantová fyzika).

INFORMÁCIA – (obraz, duch, myšlienka) určuje usporiadanie a spôsob premeny hmoty. Nosičom informácie je informačné pole. Informácie vznikajú a zanikajú a môžu sa neobmedzene zmnožovať (duplikovať). Šírenie informácie o vývoji usporiadania Sveta prebieha po špirále (priestorove – lievik), pri vzďaľovaní od stredu sa jedná o rozvoj pri približovaní ku stredu o úpadok. Rozvoj nemôže ľubovoľne skokom prechádzať na vyššie hladiny rozvoja, úpadok môže skokom klesať na nižšie hladiny rozvoja – kolaps.

MIERA je abstraktný, bezobsažný pojem, ktorý sa napĺňa informáciou o miere. Táto informácia môže byť Statická – rozmer fyzikálnej veličiny (meter, kilogram, sekunda…), Dynamická – matematický kód (dekodér anológového alebo číslicového záznamu), Priestorová – usporiadanie informácie (matrica, QR kód)

STVORITEĽ – (Boh) je Najvyššia Informácia (tvorca a šíriteľ informácií) a jeho existencia (jestvovanie, bytie – ani jedno vyjadrenie nie je dostatočne primerané) vyplýva z existencie usporiadanosti Všeho-míra.

ISTINA – základná, nemenná univerzálna informácia o Ves-míre (Pravda) daná Stvoriteľom.

BOŽÍ ZÁMER – udržiavanie Rovnováhy a harmonický Rozvoj všetkých bytostí .

ČLOVEK – je božia bytosť ktorá dostala od Stvoriteľa cez svojich rodičov úplný genetický kód, ktorý je potrebný na rozvinutie osobnosti a psychiky „Ľudského typu“ . Človek je obdarený Rozumom (inteligenciou) , Vôľou a schopnosťou Rozlišovať. Ľudský Duch je súčasť informačného poľa a obsahuje všetky informácie pre úplný rozvoj Ľudskej Osobnosti. Záleží na okolnostiach a využití schopností človeka do akej miery sa genetický kód rozvinie. Človek má tri identity – vlastnú (fyzickú), rodovú a národnú. Ak niektorú z týchto identít nemá (nevie ju uchopiť) nevie sa úplne rozvinúť do psychiky ľudského typu. Človek so psychikou ľudského typu koná na základe Svedomia a teda v súlade s Božím zámerom.

Ľudská bytosť má tri úrovne:

  1. TELO
  • Fyzická úroveň : hrubo hmotné telo, stavba tela – Mâyâ
  • Éterická úroveň : fyziologické procesy – Prâna
  1. DUŠA
  • Astrálna úroveň, pudové telo : poznávacie zmysly (zrak, hmat …), vykonávacie zmysly (pohyb, reč, …)
  • Vlastnosti mozgu : vedomosti, praktické myslenie, predstavivosť, tvorivosť – Manó
  1. DUCH
  • Abstraktné – vedomé myslenie, Svedomie, Cnosti, Seba-Uvedomenie – Vijňâna

 

  • SPOLOČENSTVO ĽUDÍ – ľudia sa potrebujú spájať  do spoločenstiev pre svoje prežitie, pre svoju ochranu a pre radostné jestvovanie. Všetky ľudské druhy na Zemi majú potenciál rozvoja ale ich súčasný stupeň rozvoja Rozumovej, CitovejSpoločenskej Inteligencie je rôzny a je daný podmienkami v ktorých ľudia  žijú. Z uvedeného vyplýva aj veľká rozmanitosť a  nezlučiteľnosť kultúr ktoré si tieto spoločenstvá vybudovali.

Kultúrou spoločenstva sú myslené – jazyk, súbor zákonov ktoré prirodzene rešpektujú (Hodnoty, Cnosti) spoločenské vzťahy (Rodina, udržiavanie rodu) ,spôsob spravovania spoločnosti a umelecké diela ktoré príslušníci spoločenstva vytvorili.

EGREGOR – je súčasť informačného poľa a vytvárajú ho ľudia na podstate (osnove) svojej tvorivosti v spoločenstvách v ktorých žijú – rodiny, rody, spoločenské skupiny (pracovné, záujmové,…), národy. Človek zaradený do určitej spoločnosti (spoločenskej skupiny) dokáže na základe IntuícieNaladenia tieto informácie čerpať a tvorivo s nimi pracovať. Egregor (tiež ako rodová pamäť)  spolupôsobí ako hýbateľ dejinného vývoja a čím je spoločenská skupina väčšia, je dejinné pôsobenie dlhodobejšie. Egregor pôsobí v mase ľudí na davové správanie. Určitá obdoba Egregora pôsobí tiež v živočíšnej ríši pri riadení masových spoločenstiev (inteligencia roja).

Doplnok:

Systém (sústava) – množina prvkov, ktoré majú vzajomné vzťahy a ktoré na seba pôsobia (silovo, informačne)

Supersystém – systém ktorého prvky sú iné systémy a prvky

Štruktúra – usporiadaná množina prvkov vytvárajúca ucelený objekt

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.