Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude. (Sokrates)

Category Konopa siata

Predaj konopných produktov firmy CANNAVITA s.r.o.

Uverejňujeme internetové pripojenie na predaj konopných produktov firmy CANNAVITA s.r.o., ktoré bolo spomenuté v relácii na Slobodnom vysielači – „Ako ďalej – 21“ dňa 15.10. 2019: https://www.horvathcannabis.ch

Technická konopa

máj. 26 2010 / michal

Priemyselné využitie technickej konopy je veľmi široké, nakoľko je možné priemyselne spracovať kompletne celú rastlinu ako ukazuje schéma v tejto sekcii.
konopa siata

© 2021 Dŕžava Slovensko — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑