Vyhlásenie dôchodcov Slovenska

Vyhlásenie dôchodcov Slovenska.

Vládni predstavitelia sa odvolávajú na to, že všetky drastické opatrenia sa robia hlavne na ochranu nás starších. Vedomí si svojej zodpovednosti prehlasujeme, že nechceme byť príčinou zhoršovania zdravotného stavu obyvateľstva a prekážkou pre obnovenie normálneho života všetkých občanov. Preto my dôchodcovia navrhujeme prijať tieto kroky, ktoré výrazne zlepšia situáciu a hlavne život sa vráti do normálu zo dňa na deň.

Čítať ďalej →

Program : Východisko z prebiehajúceho úpadku

VÝCHODISKO Z PREBIEHAJÚCEHO ÚPADKU

Predslov 

Vedomí si zodpovednosti pred generáciou našich dedí a vnukov predkladáme program pre záchranu našej vlasti ako slobodného a plne suverénneho štátu – SLOVENSKA. Slobodný a šťastný život Slovákov a ostatných národností žijúcich na území Slovenska je možný len prijatím programu na ktorom sa zjednotí náš národ a vyberie si pre jeho realizáciu ľudí vysoko mravných, oddaných Slovensku, zodpovedných voči národu a plne kompetentných ku napĺňaniu programu.

Čítať ďalej →