Počas posledných dní týždňa (po slovensky víkend) 15. 12. – 17. 12. 2017, sa v Liptovskom Trnovci stretlo 8 Ľudí, možno v snahe urobiť prvý krôčik v napĺňaní nášho sna o lepšom živote. Nebudem sa vyjadrovať k pocitom ostatných, ale za seba môžem povedať, že to bolo stretnutie isto zlomové. Iste, neprijali sme Deklaráciu nezávislosti, ale ak môžem, tak prehlásim, že Hra o Sne sa začala. Nie som spisovateľ, ani krasorečník, ale aj tak to skúsim popísať tak, aby ste trochu precítili atmosféru, v ktorej sme sa ocitli.

Podobne, ako keď sa ladí orchester pred tým, ako začne hrať, aj my sme sa spoznávali a ladili. Postupne sme dospievali k presvedčeniu, že tým najdôležitejším pojmom, hodnotou, výrazom, na ktorom chceme náš sen vybudovať je Svedomie. Možno si niektorí z vás poviete, no je tam toho, to ste sa dva dni bavili, aby ste prišli na toto? Som presvedčený, že to boli veľmi dôležité dva dni pre mňa a možno aj pre všetkých ostatných. Uvedomil som si, že sme urobili to, čo bolo potrebné a to – zadefinovať základný kameň nášho sna. To, na čom sa dá stavať bez obavy, že tútostavbu – Náš Sen v budúcnosti čokoľvek rozruší. Myslím, že nám veľmi pomohlo, že sme sa mali o čo oprieť. Stačilo prijať svojich predkov, nechať sa viesť rodovou pamäťou a ono to prišlo samo. Môžeme k svedomiu pridávať ďalšie pevné základy – srdce, láska, úcta, pokora, vďačnosť a zrazu sa z tmy začne vynárať úplne iný svet. Náš Sen, ktorý začíname materializovať.

Teraz nastane ten čas, kedy budeme my čakať. Uvítame vašu reakciu (do komentarov) a uvidíme nakoľko sme sa trafili, aj keď my sme presvedčení, že v podstate sme ani inú možnosť nemali, lebo Náš sen chceme vybudovať na tých istých hodnotách na ktorých žili naši predkovia. Iste nevieme na 100% vyargumentovať tieto slová. Ale začíname používať to, čo v nás bolo stáročia potláčané. Je to náš šiesty zmysel a tým je intuícia a táto nám a možno aj vám povie, či sme náš Sen nasmerovali správnym smerom.

Aby som z krasorečnenia prešiel ku konkrétnym krokom. Za ďalší dôležitý krok považujeme to, že sme sa rozhodli ísť cestou tvorby nášho virtuálneho zriadenia ?. Zakladáme a sme si plne vedomí, že nie sme prví, ale o to vôbec nejde, Občiny, ktoré budú územnými celkami, ktoré v budúcnosti budú tvoriť našu krajinu – Dŕžavu Slovensko. Pevne verím, že tieto dva termíny niektorých z vás privedú k otázke, prečo sme vybrali takéto termíny a prečo vlastne chceme tvoriť spomínanú Dŕžavu Slovensko. Odpoveď je veľmi jednoduchá, ale významove veľmi vážna. Chceme sa hrať a v rámci tejto hry vytvoriť našu predstavu Náš Sen o zriadení a spôsobe života, ktorý chceme žiť.

Občinu môže založiť každý z nás, kto má záujem zúčastniť sa na Našej hre. Význam, úlohy, činnosť občín bude súčasťou našej Hry. My budeme postupne skladať túto mozaiku tak, aby nám dávala zmysel a bola v súLade s našim svedomím. „Najplodnejšie“ na celom stretnutí bolo, že sme sa maximálne snažili ignorovať súčasný stav veci „verejných“, čím sme sa vyhýbali akýmkoľvek negatívnym energiám a sústredili sme sa len na to, čo je nám zhora dané a to je tvorivý duch. Všetci prítomní sme dospeli k záveru, že Náš Sen bude fungovať len na princípe kolektívneho jednomyseľného prijímania akýchkoľvek záverov.

Utvárame Prvú Radu starších – samozvanú a dočasnú, ktorá týmto otvára Našu hru. Na tejto hre sa môže zúčastniť každý, kto príjme svedomie, ako základný stavebný prvok budúceho usporiadania o ktoré sa budeme usilovať. Sme si plne vedomí, že v budúcnosti význam Rady starších, alebo akokoľvek takéto zoskupenie našich predstaviteľov pomenujeme, bude rásť a jeho stanoviská, ktoré budú prijímané na základe názorov idúcich zásadne zdola budú mať potrebnú vážnosť a dôsledky takýchto rozhodnutí musia byť v prospech všetkých Ľudí žijúcich v Dŕžave Slovensko. Preto bude veľmi dôležité, aby sme hľadali takých jedincov, ktorí budú hodní toho, aby v takomto zoskupení zastávali miesto.

Ešte raz zdôrazňujeme to, že ide o Radu starších samozvanú a dočasnú. Inak, za týchto okolností to ani nejde. V krátkom čase budeme mať vlastnú stránku, kde začneme ukladať jednotlivé kamienky do mozaiky. Sme si vedomí toho, že v minulosti podobné zriadenie fungovalo v tzv. rodovej spoločnosti a preto sme sa zaoberali myšlienkou oslovenia akýchkoľvek občianskych zoskupení so zámerom ponuky ich spoluúčasti ako jednotlivých „rodov“ (učitelia, zdravotné sestry, ochrancovia prírody….). Predstavitelia týchto rodov by mohli byť potom … ale to už predbieham.

Takéto nápady usporiadania spoločnosti očakávame od každého účastníka a veríme, že to povedie k postupnému skladaniu našej mozaiky. Sme si vedomí, že to nebude rýchlo, ale určite to je cesta správnym cieľom. Budeme hľadať všetkých tých, ktorí idú tým istým smerom a určite im radi ponúkneme spoluprácu. Nechceme nikoho zastrešovať. Našou snahou je hľadať cesty, ako spolupracovať a nie súperiť. Odmietame sa zaoberať rozoberaním súčasného stavu o ktorom každý z nás vie viac, ako dosť. Chceme sa pozerať do budúcnosti a vidieť ju v takých ideálnych farbách, ako keď sa hrajú deti. Lebo my SME deti. Sme tvorivé deti našich predkov. Budeme robiť všetko pre to, aby sme poznali svoje dejiny, aby sme porozumeli minulosti, kto sme, kto sú naši predkovia a potom ľahšie pochopíme, čo sa s nami deje a ktorým smerom sa máme uberať. Sme toho povinní z úcty k našim potomkom, ktorým sme povinní odovzdať našu matku Zem v lepšom stave, v akom sa momentálne nachádza.

Budeme budovať spoločnosť, ktorej základným stavebným prvkom bude biologická rodina, ktorej musíme vytvoriť všetky podmienky na to, aby mohla v plnej miere viesť našich potomkov na ceste Životom. Nie vychovávať otrokov, ale bytosti, ktoré čaká lepšia budúcnosť, ako ich predkov.

To, čo som napísal sa píše ľahko, lebo to sú slová. Ja si ale slová vážim, lebo majú veľkú silu a je na nás, aby sme postupne všetky myšlienky, ktoré medzi nami zaznejú a posunú nás v smere naplnenia Nášho Sna prebrali a postupne vkladali do našej mozaiky. Najdôležitejšie a najťažšie na celej tejto hre bude naša premena. My, každý jeden z nás sa musíme pozrieť do seba a nájsť to svoje Ja, ktoré bude hodné tvoriť takýto Sen. Sen, ktorý bude hoden každého z nás, lebo my si zaslúžime žiť život, v ktorom budeme natoľko spokojní, že zmyslom nášho života sa stane rozdávanie šťastia ostatným. Takže, aby som to zracionalizoval. V krátkom čase vás budeme informovať o spomínanej stránke a všetci máme príležitosť začať tvoriť to, čo chceme! Budem rád, ak svoje pocity zo stretnutia napíšu aj ostatní (do komentarov), aby to nevyznelo ako môj osobný výlev.

S úctou, Peter Bulla