Relácia “Ako ďalej ? ” diel 42

 • diel našej relácie  “Ako ďalej ? ” bude 3. pokračovaním v rozprávaní o diele Majstra Jána Maliarika. Tento krát siahneme do jeho korešpodencie s indickým kráľom a Majster Ján Maliarik nám vlastnými slovami odpovie aj na otázky jeho súčasníkov ktorí sa na neho obracali so svojími  obavami ale i s nádejou na lepší život.
 • Čítať ďalej →

  Relácia “Ako ďalej ?” diel 39

  Pokračujeme v téme “KOPNÉ PRÁVO” z predchádzajúcich dvoch relácií.

  1. Hospodárenie

   Cieľom hospodárenia je zabezpečiť pre členov komunity – Občiny a Dŕžavy Základné životné potreby na ktoré bude mať každý nárok a to buď titulom podielu na práci pre spoločnosť alebo titulom sociálneho zabezpečenia na ktorom sa členovia komunity dohodli.

  Čítať ďalej →

  Relácia “Ako ďalej?” diel 38

  link na informácie o kopnom práve ( titulky, prípadne dabing v slovenskom jazyku ) :

  https://www.youtube.com/channel/UCLo6zksJArSvrz7Q_Pb_1Vg?app=desktop

  Trojčlennosť v sociálnom organizme – Ako ďalej 38

  Program predkladá Moravská iniciatíva – občianske združenie Trojčlennosť v sociálnom organizme

  V metodike TSO sú tri na sebe nezávislé články – ekonomika, kultúra a politika spojené do jedného organizmu tak aby sa doplňovali ale aby ani jeden článok neprevážil.

  Čítať ďalej →

  Relácia “Ako ďalej?” diel 37

  osnova relácie zo dňa 24.2. 2020 :

  Vážení poslucháči, pre inšpiráciu pred reláciou Vám do diskusie ponúkame:

  Naša skupinka považuje KOPNÉ PRÁVO za vzor ideálneho spravovania spoločnosti. Nevieme o ňom zatiaľ veľa, nevieme ako fungovalo, ako by fungovať malo v súčasných podmienkach ale je nám sympatické lebo vychádza z našich Slovanských koreňov. Ak sa chceme pohnúť dopredu neostáva iné len podrobiť KP kritike a budovať ho vlastnými silami.  Súčasne je treba naznačiť CELÝ komplex činnosti spoločnosti, inak to nebude fungovať.

  Čítať ďalej →