Relácia “Ako ďalej?” diel 38

 

link na informácie o kopnom práve ( titulky, prípadne dabing v slovenskom jazyku ) :

https://www.youtube.com/channel/UCLo6zksJArSvrz7Q_Pb_1Vg?app=desktop

Trojčlennosť v sociálnom organizme – Ako ďalej 38

Program predkladá Moravská iniciatíva – občianske združenie Trojčlennosť v sociálnom organizme

V metodike TSO sú tri na sebe nezávislé články – ekonomika, kultúra a politika spojené do jedného organizmu tak aby sa doplňovali ale aby ani jeden článok neprevážil.

  • Politika má všetkým garantovať rovnosť
  • Kultúra predstavuje slobodu na základe daností a schopností každého človeka
  • Ekonomika zaisťuje výrobu a prerozdeľovanie životných potrieb na základe bratstva a solidarity pričom neobmedzuje tvorivosť a podnikavosť

Občianstvo

TSO zavádza občianstvo ktoré sa vzťahuje k samostatnej obci. Občan o občianstvo obec požiada a obec občianstvo prizná alebo nie , nie je to súdne vymáhateľné. Len Občan má plné práva ale i povinnosti, ktoré sú stanovené občianskou zmluvou.

Občiansky súd dohliada aby nedošlo ku sociálnej nespravodlivosti. Sudcom je iný občan ktorého o to požiada poškodený. Škodca má poručníka (ďalší občan), ktorý dohliada, aby odškodnenie bolo primerané.

Kto poškodí občianske práva iného, sám stráca občianske práva a môže žiť v obci len pod právomocou poručníka

TSO akýkoľvek zločin minimalizuje tým, že ponecháva výkonnú a zákonodarnú moc v rukách radových občanov. Komu bola škoda spôsobená, tomu musí byť nahradená.

Právo veta (PV)

Občan má právo veta ktoré je jediným a súčasne dostatočným nástrojom na ochranu občanových záujmov. PV sa vzťahuje len záležitosti vnútri obce a môže ho použiť len ten, koho sa prípad bezprostredne dotýka. Občan musí svoje veto zdôvodniť tým, že preukáže že by mu bola rozhodnutím spôsobená škoda alebo ujma.

PV sa nevzťahuje na voľby do orgánov (kultúrneho, politického, hospodárskeho), tu platí rozhodnutie väčšinou. V obci neexistuje „zastupiteľstvo“ ktoré rieši všetko ale sú to tri uvedené orgány ktoré riešia problém podľa príslušnosti podobne ako advokát.

Základné životné potreby (ZŽP) a základná pracovná povinnosť (ZZP)

TSO zabezpečuje ZŽP na ktoré má človek právny nárok prostredníctvom ZPP. Tá predstavuje takú mieru pracovnej povinnosti, ktorá je nevyhnutne nutná na pokrytie ZŽP.

ZŽP nemôžu byť predmetom voľného trhu lebo vo svojich ZŽP je každý vydierateľný a nemôže sa teda zúčastniť voľného trhu bez nanútenia. Predmetom voľného trhu môže byť len to, čo je vyrobené a konzumované nad ZŽP – autá, elektronika a veci ZŽP navyše.

Hospodárske činnosti zabezpečuje TSO prostredníctvom Hospodársky organizácií ktoré sú zriaďované Stanovami, v podstate sú to výrobné družstvá.

Decentralizácia a prírodné zdroje

Prírodné zdroje – pozemky, suroviny, voda, vzduch, teplo, svetlo – nesmie nikto vlastniť. Výroba energie bude decentralizovaná

Financie

Kurz meny bude daný hodnotou ZŽP. Menu spravujú banky v správe obcí. Bude zavedené „starnutie peňazí“ aby sa efektívne využívali na investície a zbytočne sa nehromadil kapitál.

Rodina a výchova

Je podporovaná tradičná rodina s úlohou matky pri starostlivosti o členov rodiny a otca pri zabezpečení potrieb rodiny a výchovy detí. Poslaním základného školstva je rozvíjať schopnosti a nie hromadiť vedomosti.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.