Svetoponímanie podle Igora

Za ostatných 10 rokov som prešiel značným vývojom  a posunom v nazeraní na svet – od materializmu k prijatiu duchovného sveta – a hlavne v zmysle Slovanských tradícií spojeniu týchto dvoch rovnocenných a neoddeliteľných sfér .  Spôsobili to informácie ktoré sa v tomto čase začali objavovať a ku ktorým som sa dostal aj vďaka Vám a našej skupinke. To čo som si spísal nie je ani viera ani náboženstvo, je to spôsob ako si ja dokážem vysvetliť Svet. Tieto moje závery odrážajú aj systém hodnôt na ktorých chcem stavať.

Je to taká “filozofia  v kocke” a dala by sa rozdebatovať a rozvíjať v každom smere. Neviem či Vás táto moja potreba vyjadriť sa osloví, ale budem rád ak sa niečo dočítam v komentároch.

I.

SVETOPONÍMANIE

VES-MÍR(Všeho-miera, Svet, Súcno) má vo svojej jednote aspekty: HMOTU, INFORMÁCIU  a MIERU.

HMOTA– (matéria) vo všetkých skupenstvách, plazma, vákuum, temná hmota, temná energia a energia vo všetkých formách vrátane silových polí. Hmota nevzniká ani nezaniká, ale neustále sa mení (obmieňa) vo svojich formách. Hmota vytvára svojou existenciou Priestor.Premeny a pohyb hmoty vytvárajú Čas.Vzájomným pohybom a silovým pôsobením hmotných telies je vytváraný Časopriestor. Kmitavý pohyb hmotných telies (vibrácie) je charakterizovaný  Frekvenciou– obrátenou hodnotou času. Na hmotu sa vzťahujú všetky doteraz známe fyzikálne zákony (klasická fyzika, teória relativity, kvantová fyzika).

INFORMÁCIA – (obraz, duch, myšlienka) určuje usporiadanie a spôsob premeny hmoty. Nosičom informácie je informačné pole. Informácie vznikajú a zanikajú a môžu sa neobmedzene zmnožovať (duplikovať). Šírenie informácie o vývoji usporiadania Sveta prebieha po špirále (priestorove – lievik), pri vzďaľovaní od stredu sa jedná o rozvoj pri približovaní ku stredu o úpadok. Rozvoj nemôže ľubovoľne skokom prechádzať na vyššie hladiny rozvoja, úpadok môže skokom klesať na nižšie hladiny rozvoja – kolaps.

MIERAje abstraktný, bezobsažný pojem, ktorý sa napĺňa informáciou o miere. Táto informácia môže byť Statická– rozmer fyzikálnej veličiny (meter, kilogram, sekunda…), Dynamická– matematický kód (dekodér anológového alebo číslicového záznamu), Priestorová –usporiadanie informácie (matrica, QR kód)

STVORITEĽ– (Boh) je Najvyššia Informácia (tvorca a šíriteľ informácií) a jeho existencia (jestvovanie, bytie – ani jedno vyjadrenie nie je dostatočne primerané) vyplýva z existencie usporiadanosti Všeho-míra.

ISTINA– základná, nemenná univerzálna informácia o Ves-míre (Pravda) daná Stvoriteľom.

BOŽÍ ZÁMER – udržiavanie Rovnováhya harmonický Rozvojvšetkých bytostí .

ČLOVEK– je božia bytosť ktorá dostala od Stvoriteľacez svojich rodičov úplný genetický kód, ktorý je potrebný na rozvinutie osobnosti a psychiky „Ľudského typu“ . Človekje obdarený Rozumom(inteligenciou) , Vôľoua schopnosťou Rozlišovať. Ľudský Duchje súčasť informačného poľa a obsahuje všetky informácie pre úplný rozvoj Ľudskej Osobnosti. Záleží na okolnostiach a využití schopností človeka do akej miery sa genetický kód rozvinie. Človek má tri identity – vlastnú (fyzickú), rodovú a národnú. Ak niektorú z týchto identít nemá (nevie ju uchopiť) nevie sa úplne rozvinúť do psychiky ľudského typu. Človek so psychikou ľudského typu koná na základe Svedomiaa teda v súlade s Božím zámerom.

SPOLOČENSTVO  ĽUDÍ– ľudia sa potrebujú spájať  do spoločenstiev pre svoje prežitie, pre svoju ochranu a pre radostné jestvovanie. Všetky ľudské druhy na Zemi majú potenciál rozvoja ale ich súčasný stupeň rozvoja Rozumovej, CitovejSpoločenskejInteligencie je rôzny a je daný podmienkami v ktorých ľudia  žijú. Z uvedeného vyplýva aj veľká rozmanitosť a  nezlučiteľnosť kultúr ktoré si tieto spoločenstvá vybudovali.

Kultúrou spoločenstvasú myslené – jazyk, súbor zákonov ktoré prirodzene rešpektujú (Hodnoty, Cnosti)spoločenské vzťahy (Rodina, udržiavanie rodu) ,spôsob spravovania spoločnosti a umelecké diela ktoré príslušníci spoločenstva vytvorili.

EGREGOR– je súčasť informačného poľa a vytvárajú ho ľudia na podstate (osnove) svojej tvorivosti v spoločenstvách v ktorých žijú – rodiny, rody, spoločenské skupiny (pracovné, záujmové,…), národy. Človek zaradený do určitej spoločnosti (spoločenskej skupiny) dokáže na základe IntuícieNaladeniatieto informácie čerpať a tvorivo s nimi pracovať. Egregor(tiež ako rodová pamäť)  spolupôsobí ako hýbateľ dejinného vývoja a čím je spoločenská skupina väčšia, je dejinné pôsobenie dlhodobejšie. Egregor pôsobí v mase ľudí na davové správanie. Určitá obdoba Egregora pôsobí tiež v živočíšnej ríši pri riadení masových spoločenstiev (inteligencia roja).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.