Príprava relácie „Ako ďalej?“ diel 20. s Petrom Hradilom o Jánu Maliarikovi k pripomenutie jeho 150. výročia

Príprava relácie „Ako ďalej?“ diel 21, na tému duchovno-kultúrny rozvoj človeka a hlavne mládeže s českým básnikom a publicistom Karlom Sýsem

Každý týždeň sa jeden večer stretávame na konferenčnom hovore a snažíme sa budovať spoločný sen, diskutujeme o možnostiach uskutočnenie našich vízií v dnešnej spoločnosti.