Príprava relácie „Ako ďalej?“ diel 32, 

Každý týždeň sa jeden večer stretávame na konferenčnom hovore a snažíme sa budovať spoločný sen, diskutujeme o možnostiach uskutočnenie našich vízií v dnešnej spoločnosti.